Shkupi

Beginning of works for the clean-up of lindane from OHIS

Berovë

Trajnim për gazetarë për procesin e aderimit në BE

Mëso më shumë

Kavadarci, 3 mars 2020

Shkolla e mesme “Gjorçe Petrov” në Kavadar është bërë me efikasitet energjetik me grantin nga mbretëria Norvegjeze

Mëso më shumë

Tetovë, 17 korrik 2019

Pastrohet lokacioni i destinuar për stacionin e pastrimit të ujërave të zeza në Tetovë

Mëso më shumë

Tetovë, 10 qershor 2019

Transporti i mbeturinave nga deponia në afërsi të fshatit Falishe në Drislla

Mëso më shumë

Shkup, 21 mars 2019

Norvegjia dhe Suedia me mbështetje për Komisionin për çështje europiane për negociatat për anëtarësim në BE

Mëso më shumë

Lajme

Shpallje publike

RFP/2021/21387

Data e shpalljes: e premte, 18 qershor 2021.

Furnizimi i portalit NPAA

Furnizimi i portalit NPAA, që përfshin mbindërtimin e harduerit, furnizimi i platformës softuerike, përshtatjet, instalimet, trajnimi dhe mirëmbajtja. Informacionet shtesë...

RFQ/2021/21314

Data e shpalljes: e enjte, 3 qershor 2021.

Prokurimi i pajisjeve të TI

Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni. https://www.ungm.org/Public/Notice/130095

RFQ/2021/19787

Data e shpalljes: e premte, 23 prill 2021.

Vlerësimi i Projektit

Provision of services for Monitoring and Evaluation of the implemented CSO and Media grants projects. For more information and expression...

RFQ/2020/15906

Data e shpalljes: e enjte, 10 shtator 2020.

Furnizimi me kemikate, pajisje laboratorike dhe materiale harxhuese

Furnizimi me kemikate, pajisje laboratorike dhe materiale harxhuese për Institutin e Kimisë në Shkup. Për më tepër informata dhe shprehje...

RFQ/2019/12271

Data e shpalljes: e enjte, 31 tetor 2019.

Sigurimi i trajnimit për integrim në BE për gazetarë

Sigurimi i trajnimit dhe udhëzime/doracak për integrim në BE për gazetarë, me qëllim që të përforcohen aftësitë e gazetarëve për...

VA/2019/B5109/18433

Data e shpalljes: e hënë, 19 gusht 2019.

Asistent i lartë

CFP 03-2019

Data e shpalljes: e mërkurë, 24 prill 2019.

Shpallja për ndarjen e granteve për projektet lokale infrastrukturore

Shpallja për ndarjen e granteve për projektet lokale infrastrukturore, e publikuar në kuadër të komponentës të financuar nga Mbretëria e...

Për projektin

Mbështetja nordike për përparimin e Maqedonisë së Veriut


Kohëzgjatja:
Shtator 2018 – Shtator 2021

Buxheti: 6.5 milion euro

Donatorë:
Mbretëria Norvegjeze, përmes ambasadës Norvegjeze dhe Mbretëria Suedeze përmes Agjencisë Suedeze për zhvillim dhe bashkëpunim

Bartës i projektit:
Sekretariati për çështje europiane i qeverisë të Maqedonisë së Veriut

Realizues:
Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet projektuese (UNOPS)

Qëllimi i projektit


Projekti “Mbështetja nordike për përparimin e Maqedonisë së Veriut” ka për qëllim që të përforcojë kapacitetin e Republikës të Maqedonisë së Veriut për integrimin në Bashkimin Europian, dhe gjithashtu të ndihmojë në përfshirjen e organizatave qytetare dhe mediave gjatë të gjithë fazave të procesit të anëtarësimit.

Në nivel lokal, projekti do të kontribuojë për zhvillim më të barabartë ekonomiko – shoqërorë përmes avancimit të infrastrukturës lokale të komunave më pak të zhvilluara dhe mbështetje të punësimeve të reja.