Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
RFP/2021/18798

Data e shpalljes: e hënë, 22 shkurt 2021.

Sigurimi i shërbimit mediatik për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse të komunikimit për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE. Për më tepër informata...

Data e mbylljes:
e hënë, 15 mars 2021. 12:00 CET

RFQ/2020/15906

Data e shpalljes: e enjte, 10 shtator 2020.

Furnizimi me kemikate, pajisje laboratorike dhe materiale harxhuese

Furnizimi me kemikate, pajisje laboratorike dhe materiale harxhuese për Institutin e Kimisë në Shkup. Për më tepër informata dhe shprehje...

Data e mbylljes:
e djelë, 20 shtator 2020. 13:00 (CEST)

RFP/2020/15347

Data e shpalljes: e premte, 10 korrik 2020.

Furnizimi i portalit NPAA

Furnizimi i portalit NPAA, që përfshin mbindërtimin e harduerit, furnizimi i platformës softuerike, përshtatjet, instalimet, trajnimi dhe mirëmbajtja. Informacionet shtesë...

Data e mbylljes:
e premte, 14 gusht 2020. 15:00 CET