Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
ITB/2022/40548

Data e shpalljes: e hënë, 7 shkurt 2022.

Provision of translation and proofreading service

The project is procuring services for translation and proofreading of legislative documents related to the EU accession process. For more...

Data e mbylljes:
e martë, 1 mars 2022. 15:00 CET

RFQ/2021/36935

Data e shpalljes: e enjte, 16 dhjetor 2021.

Prokurimi i pajisjeve të TI

Prokurimi i pajisjeve të TI. Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni https://www.ungm.org/Public/Notice/160005

Data e mbylljes:
e enjte, 13 janar 2022. 11:00 CET

ITB/2021/24995

Data e shpalljes: e premte, 30 korrik 2021.

Ofrimi i shërbimeve për Mbikëqyrjen e aktiviteteve të pastrimit të vendeve të kontaminuara në OHIS

Ofrimi i shërbimeve për Mbikëqyrjen e aktiviteteve të pastrimit të vendeve të kontaminuara në Shkup. Informacionet shtesë dhe të shprehurit...

Data e mbylljes:
e hënë, 23 gusht 2021.