Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
CFP 03-2019

Data e shpalljes: e mërkurë, 24 prill 2019.

Shpallja për ndarjen e granteve për projektet lokale infrastrukturore

Shpallja për ndarjen e granteve për projektet lokale infrastrukturore, e publikuar në kuadër të komponentës të financuar nga Mbretëria e...

Data e mbylljes:
e premte, 7 qershor 2019. 24:00