Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

ITB/2021/24995

Data e mbylljes: e hënë, 23 gusht 2021.

Data e shpalljes: e premte, 30 korrik 2021.

Ofrimi i shërbimeve për Mbikëqyrjen e aktiviteteve të pastrimit të vendeve të kontaminuara në OHIS

Ofrimi i shërbimeve për Mbikëqyrjen e aktiviteteve të pastrimit të vendeve të kontaminuara në Shkup.

Informacionet shtesë dhe të shprehurit e interesit për pjesëmarrje në tender, i keni në këtë vegëz https://www.ungm.org/Public/Notice/135723.