Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
VA/2020/B5109/19647

Data e shpalljes: e enjte, 9 prill 2020.

Specialist për përforcimin e kapaciteteve për kapitujt 23 dhe 24 (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e martë, 28 prill 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19555

Data e shpalljes: e enjte, 12 mars 2020.

Specialist për komunikim – Marrëdhënie me publikun dhe informim (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e enjte, 2 prill 2020. 24:00

VA/2019/B5109/18587

Data e shpalljes: e premte, 18 tetor 2019.

Specialist ligjor (Specialist për përgjegjësi civile) (pozitë honorare)

Data e mbylljes:
e djelë, 17 nëntor 2019. 24:00