Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
VA/2020/B5109/19636

Data e shpalljes: e enjte, 9 prill 2020.

Specialist për përforcimin e kapaciteteve për institucionet e BE (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e martë, 28 prill 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19646

Data e shpalljes: e enjte, 9 prill 2020.

Specialist për përforcimin e kapaciteteve për kapitullin 30 (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e martë, 28 prill 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19641

Data e shpalljes: e enjte, 9 prill 2020.

Specialist për përforcimin e kapaciteteve për kapitullin 31 (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e mërkurë, 20 maj 2020. 24:00