Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante
VA/2020/B5109/19876

Data e shpalljes: e martë, 26 maj 2020.

Specialist për drejtësi – Biogoriva (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e hënë, 22 qershor 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19877

Data e shpalljes: e martë, 26 maj 2020.

Inxhinier kryesor për mjedisin jetësorë. Biogoriva (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e hënë, 22 qershor 2020. 24:00

VA/2020/B5109/19786

Data e shpalljes: e enjte, 7 maj 2020.

Inxhinieri kryesor për cilësi – konformiteti i produkteve (pozitë konsulente)

Data e mbylljes:
e martë, 9 qershor 2020. 24:00