Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

VA/2020/B5109/19641

Data e mbylljes: e mërkurë, 20 maj 2020. 24:00

Data e shpalljes: e enjte, 9 prill 2020.

Specialist për përforcimin e kapaciteteve për kapitullin 31 (pozitë konsulente)