Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

VA/2020/B5109/19877

Data e mbylljes: e hënë, 22 qershor 2020. 24:00

Data e shpalljes: e martë, 26 maj 2020.

Inxhinier kryesor për mjedisin jetësorë. Biogoriva (pozitë konsulente)