RFQ/2022/43458

Краен рок за пријавување: четврток, 29 септември 2022. 12:00 CET

Дата на објава: петок, 23 септември 2022.

Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија

Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија.

За повеќе информации и можност за аплицирање ве молиме кликнете тука.