RFQ/2022/43458

Дата на затвoрање: понеделник, 10 октомври 2022. 12:00 CET

Дата на објава: петок, 23 септември 2022.

Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија

Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија.

За повеќе информации и можност за аплицирање ве молиме кликнете тука.