RFQ/2021/19787

Дата на објава: петок, 23 април 2021.

Евалуација на грантови

Набавка на услуги за мониторинг и евалуација на имплементираните грантови за граѓански организации и медиуми. За дополнителни информации и изразување...

Дата на затвoрање:
среда, 5 мај 2021. 10:00

RFP/2021/18798

Дата на објава: понеделник, 22 февруари 2021.

Набавка на комуникациски услуги за потребите на Секретаријатот за европски прашања

Набавка на комуникациски услуги за комуникација на процесот на ЕУ интеграции за потребите на Секретаријатот за европски прашања. За дополнителни...

Дата на затвoрање:
понеделник, 15 март 2021. 12:00 CET

RFQ/2020/15906

Дата на објава: четврток, 10 септември 2020.

Набавка на хемикалии, опрема за лабораторија и потрошен материјал

Набавка на хемикалии, опрема за лабораторија и потрошен материјал за потребите на Институтот за хемија во Скопје. За дополнителни информации...

Дата на затвoрање:
недела, 20 септември 2020. 13:00 (CEST)