CFP 03-2019

Дата на затвoрање: петок, 7 јуни 2019. 24:00

Дата на објава: среда, 24 април 2019.

Повикот за доделување на грантови за локални инфраструктурни проекти

Повикот за доделување на грантови за локални инфраструктурни проекти, објавен во рамките на компонентата финансирана од Кралството Норвешка на проектот Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија имплементиран од Канцеларијата на Обединети Нации за проектни услуги во Северна Македонија е отворен. Повеќе информации за целите на повикот, критериумите и процедурата за апликација во документите за повикот.

Критериуми за повикот и документи за поднесување на пријава