RFP/2022/41644

Дата на затвoрање: четврток, 26 мај 2022. 10:00

Дата на објава: четврток, 5 мај 2022.

Набавка на комуникациски услуги за потребите на Секретаријатот за европски прашања

Набавка на комуникациски услуги за комуникација на процесот на ЕУ интеграции за потребите на Секретаријатот за европски прашања.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк

https://www.ungm.org/Public/Notice/173631