RFQ/2020/15906

Дата на затвoрање: недела, 20 септември 2020. 13:00 (CEST)

Дата на објава: четврток, 10 септември 2020.

Набавка на хемикалии, опрема за лабораторија и потрошен материјал

Набавка на хемикалии, опрема за лабораторија и потрошен материјал за потребите на Институтот за хемија во Скопје.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк

https://www.ungm.org/Public/Notice/113840